Therapie bij BC Schreurs

Voor ons staat de patient centraal en niet de openingstijden en toegankelijkheid van de praktijk. U bepaalt in grote lijnen wanneer u een behandeling in kunt plannen in uw persoonlijke agenda. Dit heeft voor de praktijk de consequentie dat de openingstijden vroeg beginnen en laat op de dag eindigen. Informeer binnen de praktijk naar de mogelijkheden. Fysiotherapie


»

Dry Needling


»

Osteopathie


»

Echo-Consult


»

Kinesio Taping


»

Ergotherapie


»

Een tevreden patient van BC Schreurs


'De pijnklachten nemen sterk af' 


Max vertelt over zijn behandeling van zijn Agressieve Reumatoide ArtritisBekijk een aantal testimonials »

Blog ergotherapie - mei

* 15 juni 2021 * Ergotherapie en mantelzorg

De zorg is de afgelopen jaren volop in beweging geweest: van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag, en van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven. De eigen regie en verantwoordelijkheid van de cliënt en zijn of haar naaste omgeving nemen door deze veranderingen toe. Dit zorgt voor verandering in rollen en verantwoordelijkheid van cliënten, naasten en professionals. Cliënten worden meer aangesproken op hun zelfredzaamheid. Partners, familieleden of naasten (mantelzorgers) krijgen een grotere taak in de zorg en ondersteuning van de cliënt. 


Mantelzorg komt voort uit een persoonlijke relatie. Een mantelzorger biedt vaak praktische en emotionele steun aan iemand uit hun omgeving, dit om hem of haar te helpen zo goed mogelijk met de ziekte en de gevolgen daarvan om te gaan. Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met een fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperking in hun familie, huishouden of anderzins sociale netwerk. Hierbij gaat het om hulp, die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt. 


Aandacht voor mantelzorgers is belangrijk, zeker wanneer zij voor langere tijd intensief voor hun naaste (gaan) zorgen. Goed voor een ander kunnen (blijven) zorgen, gaat vaak niet vanzelf. Eén op de zeven mantelzorgers die lange of intensieve zorg verleent voelt zich tamelijk zwaar tot zwaar overbelast. Om te kunnen (blijven) zorgen, is het belangrijk dat een mantelzorger zijn eigen energiehuishouding op peil houdt. De taken van mantelzorgers zijn erg verschillend, net als de duur en intensiteit van de ondersteuning die geboden wordt. De grote diversiteit vraagt om maatwerk bij de ondersteuning van mantelzorgers.


Een ergotherapeut kan individuele ondersteuning op maat bieden aan mantelzorgers op de volgende vlakken:

- Advies en begeleiding bij het vinden van de weg en het maken van keuzes in ondersteuningsmogelijkheden voor hun naasten en mantelzorger zelf. 

- Voorlichting en training in het omgaan met de ziekte, het omgaan met cognitieve en/of gedragsveranderingen bij de cliënt, in het zorgen voor jezelf, in grenzen stellen en in praktische vaardigheden. 

- Adviezen in en begeleiding bij praktische en materiële hulp, zoals adviezen over en mogelijk ondersteuning bij de aanvraag van huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen. 

- Activiteiten om de persoonlijke relatie tussen mantelzorger en naasten te ondersteunen. 

- Adviezen en handvaten in activiteiten die een cliënt zelf kan doen. Zelfredzaamheid en eigen regie zijn belangrijk voor persoonlijke relaties. Samen met cliënt en mantelzorger kan er nagegaan worden of cliënt het nodig en wenselijk vindt dat een mantelzorger taken overneemt. 


Het tijdig vragen van ondersteuning als mantelzorgers kan een positieve invloed hebben op de ervaren belasting. 


Iedereen krijgt 10 uur ergotherapie per kalander jaar vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering. Mogelijk heeft u, afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering, ook recht op 2 uur ergotherapie voor begeleiding mantelzorger. Fysiotherapie      in Blerick

       Gemeente Venlo


  Ergotherapie      in Blerick

      Gemeente Venlo


  Osteopathie      in Blerick

      Gemeente Venlo